Přihlášení
 

Zpět

GAPFA

The Global Alliance of Pet Food Associations (GAPFA), celosvětová aliance asociací působících v oblasti  potravy            pro domácí mazlíčky) je nezisková organizace, která byla založena v roce 2014 v Belgii.

Posláním GAPFA je zlepšování zdraví a životních podmínek psů a koček a poukazování na výhody soužití s nimi, a to poskytováním prostoru k hledání shody zástupců odvětví na klíčových otázkách společného zájmu.

 

 

Cíle GAPFA jsou následující:

Na celosvětové úrovni zužitkovat kolektivní znalosti a zkušenosti z odvětví výroby potravy pro zvířata s cílem vytvořit referenční body pro globální standardy a postoje;

Prosazovat dodržování bezpečnostních a nutričních standardů, které výrobcům umožňují dodávat na trh zdravou a výživnou potravu;

Prosazovat podávání potravy domácím mazlíčkům s cílem zlepšovat jejich zdraví a životní podmínky;

Vytvářet a šířit vzdělávací zdroje, které zdůrazňují a rozšiřují výhody interakce mezi člověkem a domácími mazlíčky.

Činnost GAPFA

Na základě shody členské základny se GAPFA zaměřuje na bezpečnost potravy, a usnadňování obchodu, výživu a komunikaci:

Činnost v oblasti bezpečnosti potravy a usnadňování obchodu se soustřeďuje na bezpečnost produktů a hledání shody při řešení překážek mezinárodního obchodu s potravou pro domácí mazlíčky. Dobrovolné zásady GAPFA týkající se bezpečnosti (GAPFA Safety Guidance) slouží jako obecný rámec autonomní regulace pro výrobce potravy, jehož cílem je výroba bezpečnýé potravy a artikulace pokynů pro bezpečnostní kritéria, která usnadňují mezinárodní obchod.

Činnost v oblasti výživy se zaměřuje na doporučení celému odvětví i vládním orgánům týkající se výroby nutričně vyvážené potravy pro domácí zvířata, díky nimž si kočky a psi udrží dobrý zdravotní stav.

Činnost komunikační klade důraz na předávání informací a vzdělávání externích zainteresovaných osob v oblasti globálního odvětví výroby potravy pro domácí mazlíčky, bezpečnosti potravy, výživy psů a koček a odpovědného přístupu chovatelů ke svým zvířatům. Snaží se také srozumitelně vysvětlovat vědeckovýzkumný a regulační rámec, který podporuje vývoj receptur potravy    pro domácí mazlíčky a výrobu bezpečné a vysoce kvalitní potravy..

 

Členové GAPFA

 

Kontakt:

GAPFA Secretariat

13A Avenue de Tervueren, Boite 7 
1040 Brussels Belgium 

Email: secretariat@gapfa.org

www.gapfa.org.

 

 

Přílohy:

Zpět