Přihlášení
 

Základní informace

Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata (SVPDZ) je zájmovým sdružením právnických osob, které jsou aktivně zapojeny do výroby potravy pro domácí zvířata v České republice nebo v zahraničí.

 

Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata je řádným členem evropského sdružení FEDIAF.

 

Hlavní cíl sdružení: Ochrana a podpora společných zájmů výrobců potravy pro domácí zvířata v oblastech majících vliv          na výrobu, uvedení na trh, distribuci a prodej potravy pro domácí zvířata.

 

Datum založení sdružení: 13. 10. 2003

 

Sídlo sdružení: Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou

 

: 71 28 43 71

 

Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58845

 

Členství ve sdružení: Sdružení je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, které se zabývají výrobou potravy pro domácí zvířata.

Členy SVPDZ se mohou stát:

  • právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky a vyrábějící v České republice potravu pro domácí zvířata nebo které patří ke skupině aktivně zapojené do výroby potravy pro domácí zvířata v České republice;
  • právnické osoby (výlučná obchodní zastoupení zahraničních výrobců), které obchodují s potravou pro domácí zvířata na území České republiky, a které nemají v České republice vlastní výrobní zázemí.

 

Statutárním orgánem sdružení je představenstvo sdružení, které má tři členy:

Předseda sdružení: Mgr. Jana Burajová

Místopředseda sdružení:  Petr Ludvík

Člen představenstva sdružení: Monika Vávrová

 

Cíle sdružení:

  • vypracování a předkládání návrhů a stanovisek v oblasti průmyslu potravy pro domácí zvířata příslušným úřadům a institucím,
  • zastupování společných zájmů členů při jednáních s příslušnými stáními orgány, profesními komorami a ostatními institucemi,
  • poskytování informací zainteresovaným stranám o průmyslu potravy pro domácí zvířata,
  • získávání informací týkajících se průmyslu potravy pro domácí zvířata a jejich distribuce členům sdružení,
  • podpora vzdělávání a informovanosti společnosti o průmyslu potravy pro domácí zvířata,
  • rozšiřování a prohlubování povědomí veřejnosti o významu zodpovědnému vztahu k domácím zvířatům.

 

 

LOGO