Přihlášení
 

Proč být členem?

  • Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata (SVPDZ) je členem evropského sdružení FEDIAF, která zastupuje zájmy výrobců potravy pro domácí zvířata v rámci evropského parlamentu a také celosvětově - http://www.fediaf.org/

 

  • SVPDZ je nezávislým střediskem pro konzultace a informace týkající se průmyslově vyráběné potravy pro veřejnost,

 

  • SVPDZ zastupuje a hájí práva všech zodpovědných výrobců a distributorů průmyslově vyráběné potravy,

 

  • SVPDZ reprezentuje průmysl s potravou pro domácí zvířata v rámci České republiky,

 

  • SVPDZ je partnerem pro české instituce v rámci legislativy i politických a technických aspektů dotýkajících se průmyslu s potravou pro domácí zvířata,

 

  • SVPDZ se zaměřuje na legislativní rámec pro zdravotní nezávadnost a bezpečnost výroby a produktů s vyváženou výživovou hodnotou a chutností,

 

  • SVPDZ uznává a propaguje důležitost sociální role zvířat ve společnosti,

 

  • SVPDZ podporuje a povzbuzuje odpovědný vztah ke zvířatům.