Přihlášení
 

ZVPDZ

  • Združenie výrobcov potravy pre domáce zvieratá (ZVPDZ) je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, které se zabývají výrobou potravy pro domácí zvířata v SR.

 

  • Sídlo: Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Slovenská republika,   IČ: 37935801

 

  • ZVPDZ je zapsané v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem v Bratislavě pod číslem registrace OVVSaŽ/677/3/2005/BC3-TSK

 

  • Orgány sdružení:

Valné shromáždění

Představenstvo sdružení:

Předseda představenstva sdružení: Róbert Kičina

Podpředseda představenstva sdružení: Zuzana Lošáková

člen představenstva: Markéta Bosáková

Sekretariát