Přihlášení
 

Aktuality

11.06.2024

10. ročník festivalu PesFest, festivalu pro psa a jeho rodinu, který se koná dne 11.6.2023 do parku Na Pankráci

Více...

06.06.2024

Komise zahájila zpětnou vazbu k antimikrobiálním látkám pro veterinární použití: seznam zakázaných a povolených látek. Iniciativa sestaví seznam antimikrobiálních látek, které nesmějí a mohou být použity u zvířat mimo podmínky jejich registrace. Konzultace je otevřena do 20/06/2024, k dispozici

Více...

03.06.2024

Rada Evropské unie přijala směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti.

Více...

28.05.2024

Výroční zpráva poskytuje přehled o činnosti FEDIAF za uplynulý rok a kromě toho upozorňuje na klíčové milníky.

Více...

22.05.2024

Novela zákona o ovzduší přináší především rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, a pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost při stavbách i demolicích.

Více...

21.05.2024

Novela zákona o cenách míří do třetího čtení

Více...

17.05.2024

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech – politická rozprava

Více...

10.05.2024

FEDIAF oznamuje program výročního kongresu, který se koná ve čtvrtek 13. června ve Varšavě

Více...

08.05.2024

Pozvánka na konferenci česko-slovenského networkingu s kombinovanou odbornou tematikou z oblastí umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a EDIH.

Více...

06.05.2024

Informační leták FEDIAF k surovinám z hmyzu

Více...

03.05.2024

Více...

29.04.2024

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních)

Více...

24.04.2024

Metoda PEF (Product Environmental Footprint) je metodika LCA (Life Cycle Assessment) vyvinutá odborníky a ověřená Evropskou komisí pro kvantifikaci dopadů výrobků na životní prostředí. Toto posouzení zahrnuje 16 kategorií dopadu produktu, včetně: ekosystémů, klimatu, přírodních zdrojů, vody a lidského zdraví.

Více...

18.04.2024

FEDIAF uspořádal v Bruselu setkání, na kterém představil svůj nový manifest, v němž jsou uvedeny klíčové priority tohoto odvětví před volbami do Evropského parlamentu.

Více...

11.04.2024

MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Více...

« 1 2 3 4 7 10 13 »