Přihlášení
 

Aktuality

22.02.2024

Česká republika společně s dalšími státy vyzývá k lepší ochraně evropského trhu s plynem

Více...

21.02.2024

V souvislosti se zveřejněním výzev k předkládání návrhů na propagační programy pro zemědělské produkty pro rok 2024 Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond společně pořádají workshop „EU Politika propagace – aktuální stav a možnosti“.

Více...

16.02.2024

Ministerstvo financí zve na webinář Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC), člena Skupiny Světové banky, který se uskuteční dne 22.02.2024. Tématem webináře bude představení finančních produktů IFC pro soukromý sektor a osvětlení praktických možností spolupráce s IFC.

Více...

14.02.2024

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Více...

09.02.2024

Hotová krmiva jsou oblíbeným a vhodným způsobem stravování domácích mazlíčků. Moderní chovatelé dobře vědí, že každý pes či kočka má jiné potřeby a pečlivě vybírají nejvhodnější krmiva podle svých podmínek.

Více...

06.02.2024

Více...

30.01.2024

Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti: Rada a Parlament dosáhly dohody v zájmu ochrany životního prostředí a lidských práv

Více...

26.01.2024

Evropská komise vyzvala k předložení informací formou zpětné vazby týkající se revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (směrnice (EU) 2023/2413).

Více...

24.01.2024

Stanovení a přezkum maximálních úrovní některých nežádoucích látek obsažených v krmivu

Více...

22.01.2024

Rizika a dopady změny klimatu v Evropě, klimatické cíle Evropské unie pro rok 2040, podpora uhelných regionů při jejich proměně po roce 2027 nebo cirkulární ekonomika, recyklace a využívání zdrojů byly tématy neformální Rady ministrů životního prostředí.

Více...

19.01.2024

Zelený týden je jedním z nejtradičnějších veletrhů v Německu a jednou z nejznámějších akcí v zemi. Byl založen v roce 1926 v Berlíně ve zlatých dvacátých letech a je jedinečný jako přední mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví. Zelený týden je také platformou pro aktuální společenská témata, jako je ochrana klimatu, oběhové hospodářství, ochrana zdrojů a udržitelné využívání půdy.

Více...

16.01.2024

FEDIAF s potěšením oznamuje jmenování Sonie Franckové novou generální tajemnicí.

Více...

12.01.2024

Podnikový sektor může být považován za největšího příjemce trvalých výhod ze zavedení eura jako zákonné měny v české ekonomice. Zejména podniky s vysokým podílem zahraničně obchodních aktivit budou moci vyčíslovat nezanedbatelné úspory. Zvýší to stabilitu podnikání, které nebude zatěžováno často nepředvídatelnými kurzovými pohyby.

Více...

09.01.2024

Podle Hospodářské komory Ministerstvo životního prostředí v novele obalového zákona rezignovalo na šanci využít příležitosti podpořit plnění vícero cílů odpadového hospodářství. Předřadilo jeden cíl – sběr nápojových plastových lahví a plechovek – jiným důležitým cílům pro sektor, a to bez dostatečného odůvodnění a ekonomického zhodnocení. Novela se navíc zříká moderních a inovativních řešení, která by zajistila potřebnou motivaci spotřebitelů a podpořila sběr vybraných obalů, upozorňuje Hospodářská komora. Ta proto v meziresortním připomínkovém řízení doporučila novelu přepracovat.

Více...

02.01.2024

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva): Publikace Zvířata a paragrafy popisuje, jakou pozici zaujímají zvířata nyní, na rozdíl od minulosti, v právním řádu. Právo reaguje na nové poznatky přírodních věd, podle nichž jsou zvířata podobně jako lidé schopni cítit bolest a stres, a systémem právních norem zajišťuje jejich ochranu, především před týráním a nesprávným zacházením, a stanovuje takové podmínky chovu zvířat, aby byla zajištěna jejich pohoda (tzv. welfare). Prezentován je rovněž nový přístup k právnímu statusu zvířat, která již nejsou „pouhými“ věcmi v právním smyslu. Ve druhé části jsou v kostce představeny základní zásady a pravidla platné české právní úpravy ochrany zvířat, zakotvené především v zákoně na ochranu zvířat proti týrání z r. 1992. Pozornost je věnována pravidlům chovu zvířat hospodářských, zájmových i pokusných, stejně jako právní úpravě postupu v případě ztracených a toulavých zvířat a právní regulaci útulků.

Více...

« 1 2 3 4 5 6 8 11 14 »