Přihlášení
 

Aktuality

01.01.2024

Tisková zpráva EU týkající se vstoupení v platnost nových pravidel EU, která zavádějí minimální sazbu efektivního zdanění ve výši 15 % pro nadnárodní společnosti působící v členských státech EU.

Více...

20.12.2023

Vodu organismus nutně potřebuje pro optimální fungování i udržování teploty. Bez ní jsou všechny ostatní živiny v potravě zbytečné – teprve voda umožňuje jejich trávení, absorpci i vylučování.

Více...

12.12.2023

Vláda rozhodla, že uvolní 3,5 miliardy korun na snížení regulované složky ceny elektřiny pro firmy s vysokou energetickou náročností.

Více...

04.12.2023

tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj

Více...

28.11.2023

tisková zpráva Ministertva průmyslu a obchodu

Více...

22.11.2023

Parlament ve středu přijal svůj postoj k novým pravidlům EU pro obaly, která mají řešit neustále rostoucí množství odpadu a podpořit opakované použití a recyklaci.

Více...

20.11.2023

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu

Více...

16.11.2023

Trestná činnost proti životnímu prostředí: Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o novém právním předpisu EU

Více...

13.11.2023

o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních) č. 2023/0085 (COD)

Více...

09.11.2023

vropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu

Více...

06.11.2023

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES

Více...

01.11.2023

o označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze dne 18. října 2023.

Více...

30.10.2023

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem získat zpětnou vazbu k nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování.

Více...

27.10.2023

o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Více...

23.10.2023

Poslanecká sněmovna dne 13.10.2023 vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, podle sněmovního tisku 488, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Více...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 »