Přihlášení
 

Aktuality

08.05.2024

Pozvánka na konferenci česko-slovenského networkingu s kombinovanou odbornou tematikou z oblastí umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a EDIH.

Více...

03.05.2024

Více...

29.04.2024

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních)

Více...

24.04.2024

Metoda PEF (Product Environmental Footprint) je metodika LCA (Life Cycle Assessment) vyvinutá odborníky a ověřená Evropskou komisí pro kvantifikaci dopadů výrobků na životní prostředí. Toto posouzení zahrnuje 16 kategorií dopadu produktu, včetně: ekosystémů, klimatu, přírodních zdrojů, vody a lidského zdraví.

Více...

18.04.2024

FEDIAF uspořádal v Bruselu setkání, na kterém představil svůj nový manifest, v němž jsou uvedeny klíčové priority tohoto odvětví před volbami do Evropského parlamentu.

Více...

11.04.2024

MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Více...

04.04.2024

kterým se mění přílohy IV, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o krmiva, uvádění na trh a dovoz do Unie

Více...

02.04.2024

Konference na téma efektivního využívání elektronické komunikace v obchodních vztazích

Více...

27.03.2024

o stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005

Více...

25.03.2024

Období pro zasílání připomínek 6.března 2024 - 3.dubna 2024

Více...

19.03.2024

Změna zákona měla za cíl transponovat do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech.

Více...

13.03.2024

stažení některých doplňkových látek z trhu, o změně nařízení (ES) č. 1810/2005 a o zrušení nařízení (ES) č. 1453/2004, (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 943/2005

Více...

08.03.2024

Dne 20. 3. 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí metodický den týkající se novely zákona o ochraně hospodářské soutěže účinné od 29. 7. 2023, která zejména transponuje do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech.

Více...

04.03.2024

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resortu zemědělství.

Více...

27.02.2024

Uvědomujeme si, že lidé chtějí svým zvířatům dávat potravu, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Při výběru surovin pro výrobu potravy pro domácí zvířata dbáme na odpovědný a trvale udržitelný způsob jejich zajišťování.

Více...

« 1 2 3 4 5 8 11 14 »