Přihlášení
 

Aktuality

22.11.2022

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

Více...

15.11.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Podnikatelé mohou žádat do 31. ledna 2023, připraveno je až 30 miliard korun.

Více...

21.10.2022

Vláda dne 19. října 2022 schválila aktualizaci Programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun.

Více...

19.10.2022

EuropeanPetFood lituje, že Evropský parlament pokračuje v legislativě FuelEU Maritime, která nevylučuje používání živočišných tuků kategorie 3 jako lodního paliva.

Více...

07.10.2022

EuropeanPetFood je zklamán, že Evropský parlament nechránil kritické složky krmiv pro domácí zvířata tím, že by pokračoval ve změnách pravidel EU pro biopaliva v rámci FuelEU Maritime.

Více...

28.09.2022

Na akci Pet Alliance Europe v Résidence Palace v Bruselu se europoslanci připojili k organizacím pro dobré životní podmínky zvířat, asociacím asistenčních zvířat, rodičům domácích mazlíčků a k jejich mazlíčkům, aby oslavili #PetPower v EU.

Více...

14.09.2022

FEDIAF oznamuje své zklamání nad nezavedením ustanovení do směrnice o obnovitelných zdrojích energie

Více...

07.09.2022

Ponechte si krmivo pro domácí mazlíčky - ne pro palivové nádrže

Více...

06.09.2022

Článek FEDIAF k problematice biopaliv a potenciálního využití vedlejších produktů živočišné výroby kategorie 3.

Více...

05.09.2022

FEDIAF vítá novou prezidentku Rosu Carbonell

Více...

02.09.2022

Článek FEDIAF k problematice biopaliv a potenciálního využití vedlejších produktů živočišné výroby kategorie 3.

Více...

25.08.2022

Lidé chtějí svým zvířatům dávat potravu, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Trvale udržitelné suroviny, výroba šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelné obalové materiály – všechny tyto faktory hrají klíčovou úlohu při zajišťování dlouhodobé udržitelnosti odvětví výroby potravy pro domácí zvířata.

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 246/2022 Sb. byl změněn zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. října 2022

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 247/2022 Sb. byl změněn zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. října 2022

Více...

19.07.2022

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům

Více...

« 1 4 8 9 10 11 12 13 14 »