Přihlášení
 

Aktuality

01.03.2023

Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

Více...

01.03.2023

Ve Sbírce zákonů byla publikována Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Více...

27.02.2023

Evropská komise dne 1. února 2023 představila Průmyslový plán Zelené dohody ve snaze podpořit přechod ke klimatické neutralitě a zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Více...

24.02.2023

Společné výzkumné středisko Komise zveřejnilo novou studii s názvem Environmentální a ekonomické hodnocení recyklace plastového odpadu. Srovnání mechanické, fyzikální a chemické recyklace a energetického využití plastového odpadu.

Více...

20.02.2023

Závěrem loňského roku představila Evropská komise návrh nové regulace o obalech a obalových odpadech.

Více...

13.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejnila na svých webových stránkách nejčastější dotazy a odpovědi na téma slev, recenzí a reklamací

Více...

06.02.2023

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil prvotní návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí předpisy v souvislosti s transpozicí požadavků směrnice NIS2. Směrnice NIS2 přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely.

Více...

03.02.2023

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

Více...

30.01.2023

Červená tlapka je platforma pro pejskaře, kteří chtějí pomoci, nebo pomoc potřebují.

Více...

27.01.2023

Pozvánka na kulatý stůl pořádaný Potravinářskou komorou České republiky a Českou technologickou platformou pro potraviny k novele zákona o významné tržní síle konaný 9. února 2023

Více...

25.01.2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal metodiku a výkladová stanoviska k novela zákona o významné tržní síle a žádá odbornou veřejnost o zpětnou vazbu do 15. 2. 2023.

Více...

23.01.2023

Výbor pro životní prostředí 2022 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky organizuje seminář týkající se nařízení Evropské unie k obalové směrnici

Více...

20.01.2023

Dog Photography Awards pořádá měsíční soutěže pro profesionální, amatérské a studentské fotografy po celém světě, jakož i každoroční soutěž, která je jednou z nejzajímavějších soutěží v oblasti psí fotografie současnosti.

Více...

17.01.2023

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Více...

12.01.2023

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Více...

« 1 4 6 7 8 9 10 11 12 13 »