Přihlášení
 

Zpět

FEDIAF - Vnitřní regulace

 

SAMOREGULAČNÍ KODEXY FEDIAF:

 

NUTRIČNÍ VODÍITKA FEDIAF

FEDIAF vydal dokument s názvem Nutriční  vodítka FEDIAF pro kompletní a doplňkovou potravu pro kočky a psy (FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs). Tento komplexní přehled údajů NRC a dalších aktuálních vědeckých poznatků slouží jako praktické vodítko pro výrobce. Doporučení recenzují nezávislí odborníci na výživu zvířat z celé Evropy.

Cíle dokumentu Nutriční vodítka FEDIAF jsou následující:

  • Potvrdit základní koncentrace živin, které musí obsahovat potrava pro kočky a psy a zavázat výrobce, aby tyto hodnoty dodržovali při výrobě široké škály produktů a přípravě receptur při zajištění kontroly požadovaných biochemických, bakteriologických a senzorických parametrů.
  • Pomoci výrobcům potravy pro domácí zvířata v praxi posuzovat nutriční kvalitu krmiv pro zajištění dobrého zdravotního stavu zvířat.
  • Poskytnout úřadům Evropské unie i místním orgánům, spotřebitelským organizacím, odborníkům a zákazníkům evropský referenční rámec v oblasti výživy domácích zvířat.
  • Zlepšit spolupráci mezi výrobci potravy pro domácí zvířata, odborníky na péči o zvířata v zájmovém chovu a kompetentními úřady, a to poskytováním vědecky podložených informací o složení a posuzování potravy pro domácí zvířata.

Kompletní text Nutričních vodítek je uveden níže v příloze v aktuálním znění.

 

Nutriční vodítka týkající se výživy starších psů a králíků jsou samostatně uvedeny níže v příloze.

V roce 2019 připravil FEDIAF expertní stanovikso sacharidům poskytující definici sacharidů, jejich strukturu a analytickou, funkční a nutriční klasifikaci - viz níže v příloze.

 

KODEX SPRÁVNÉ PRAXE VÝROBY BEZPEČNÉ POTRAVY PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Kodex pro správnou výrobní praxi vytvořený FEDIAF stanoví správné postupy v oblasti bezpečnosti a hygieny při zpracování a výrobě potravy pro domácí zvířata. Tento dokument má být pro výrobce potravy pro domácí zvířata praktickým a užitečným nástrojem, který jim má pomoci vytvořit pevný bezpečnostní systém řízení a splnit zákonné požadavky na bezpečnost a hygienu potravy pro domácí zvířata.
Kompletní text Kodexu je uveden níže v příloze.


KODEX SPRÁVNÉ PRAXE PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVY PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Kodex pro označování řeší tři základní funkce produktové komunikace:

  • Informace pro spotřebitele o používání produktu
  • Kontrola a vymáhání
  • Marketing a maloobchod
Kompletní text Kodexu je uveden níže v příloze.

 

 

Přílohy:

Zpět