Přihlášení
 

Aktuality

07.06.2023

Více...

05.06.2023

Více...

01.06.2023

Evropský parlament přijal doporučení pro koordinovanou reakci EU na zdravotní hrozby, které představuje antimikrobiální rezistence.

Více...

25.05.2023

Rada přijala nařízení, kterým se obnovuje pozastavení všech cel, kvót a opatření na ochranu obchodu vztahujících se na ukrajinský vývoz do EU o další rok, tedy do června 2024.

Více...

24.05.2023

Eurostat, statistický úřad Evropské unie, dnes zveřejnil dokument „Udržitelný rozvoj v Evropské unii – monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU – vydání za rok 2023“, který poskytuje statistický přehled o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v EU.

Více...

15.05.2023

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR.

Více...

10.05.2023

k představení návrhu nové unijní legislativy v oblasti podpory biologické rozmanitosti – nařízení o obnově přírody

Více...

03.05.2023

K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 359/2022 Sb., jímž došlo k rozsáhlým změnám v zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, a to především v důsledku nutnosti transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal informační list, v němž detailně popisuje a vysvětluje základní principy, na kterých je nová zákonná regulace postavena. Informační list je určen zejména adresátům novelizovaného zákona a odborné veřejnosti.

Více...

29.04.2023

Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize. Nehledí se přitom na lidské zdraví, životní prostředí ani podnikatele a spotřebitele

Více...

27.04.2023

Seminář poskytne užitečné informace o aktuální situaci v oblasti ekonomické migrace.

Více...

27.04.2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Více...

25.04.2023

Nebezpečné lži a hoaxy spojené s dovozem produktů z Ukrajiny

Více...

24.04.2023

pozvánka na debatu „Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti“ pořádanou CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice

Více...

24.04.2023

Více...

23.04.2023

Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

Více...

« 1 4 5 6 7 8 9 10 11 14 »